Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna oraz zasady korzystania z kont e-mail i WWW na serwerze Tuchola.pl

W systemie serwera Tuchola.pl prowadzonym przez Urząd Miejski w Tucholi można założyć i korzystać z kont pocztowych i WWW w domenach: tuchola.pl.

 1. Pojemność konta jest ograniczona i wynosi 500MB,
 2. Wielkość pojedynczej przesyłki (wiadomość plus załącznik) nie może przekraczać 20MB,
 3. Z konta można korzystać za pomocą:
  • - systemu pocztowego pod adresem poczta.tuchola.pl; port 587,
  • - programu pocztowego obsługującego protokół POP3 pod adresem poczta.tuchola.pl; port 110,
  • - programu pocztowego obsługującego protokół IMAP pod adresem poczta.tuchola.pl; port 143.
 4. Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji SMTP;
  Opcja "Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła" powinna być wyłączona,
 5. Konto zakładane jest w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po wypełnieniu formularza rejestracyjnego,
 6. Informacje niezbędne do korzystania z konta udostępniane są pod koniec procedury rejestracyjnej,
 7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z konta pocztowego i konta WWW; Login stanowi element adresu Skrzynki Pocztowej Użytkownika. Login powinien spełniać warunki:
  • a) powinien składać się co najmniej z 4 (czterech) znaków,
  • b) w loginie można użyć małe litery za wyjątkiem:
   • - liter ą, ć, ę, ł, ń, ó, ź, ż, ś,
   • - numerów,
   • - symboli - _. (minus, podkreślenie, kropkę).
 8. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Skrzynki Pocztowej oraz korzystania z konta www. Hasło musi być zmieniane co 30 dni. Zmianę hasła należy wykonywać po zalogowaniu się na konto Użytkownika. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. Hasło powinno spełniać następujące warunki:
  • a) powinno składać się od 8 do 30 znaków,
  • b) powinny występować w nim znaki z co najmniej 2 grup:
   • - grupa 1: małe litery, za wyjątkiem: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ź, ż, ś,
   • - grupa 2: duże litery, za wyjątkiem: Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ź, Ż, Ś,
   • - grupa 3: cyfry,
   • - grupa 4: symbole +-:=_~!@#$%^&()[],.<>.
 9. Kontakt do administratora serwera - serwer@tuchola.pl.