Zaloguj się na konto
Procedura odzyskiwania hasła dostępu do konta
w przypadku utraty hasła do konta pocztowego i WWW.UWAGA!
Zmiana metody logowania do sytemu hostingu oraz poczty elektronicznej dla kont bez nazwy domeny w loginie

Informujemy o zmianie metody logowania do systemu hostingu oraz poczty elektronicznej.
Od dnia 13 maja 2019 roku system wymaga logowania poprzez podanie nazwy użytkownika jako połączenie loginu użytkownika oraz pełnej nazwy domeny.
Docelowo nazwa użytkownika przyjmuje format: login@domena.pl.
Prosimy o aktualizację danych logowania w kliencie poczty elektronicznej oraz kliencie usług FTP.
Hasło logowania do konta pozostaje bez zmian.
W razie pytań, prosimy o kontakt z administratorem: serwer@tuchola.pl, tel. 52 33 94 622.